Södermottagningen, vuxenmottagning

Södermottagningen är en specialistpsykiatrisk mottagning som vänder sig till dig som är över 18 år och bor i Södra Helsingborg eller Ekeby. Vi erbjuder ett brett och varierat behandlingsutbud som baseras på evidensbaserade psykologiska, medicinska, omvårdnadsteoretiska och psykosociala insatser som följer både nationella riktlinjer samt Region Skånes riktlinjer.

Besök hemsidan

Psykiatripartners i Östergötland, barn och ungdom

Enligt uppdrag från region Östergötland driver och utvecklar vi sedan 2011 den öppenvårdsbaserade Barn- och Ungdomspsykiatriska specialistvården och mellanvården i hela Östergötland. Vi har mottagningar i Motala, Mjölby, Norrköping och Linköping

Besök hemsidan

Psykiatripartners är en privat aktör som bedriver öppenvårdspsykiatri på uppdrag av Region Skåne och Region Östergötland.

Vi erbjuder bedömningar, utredningar samt behandlingar som baseras på evidensbaserade medicinska, omvårdnadsteoretiska, psykologiska och psykosociala insatser som följer både nationella och regionala riktlinjer. För oss är mötet med patienten och dennes närstående den viktigaste garanten för att vi arbetar på ett professionellt sätt.

Alla som kommer till oss ska bemötas med respekt, värdighet och kompetens. Vi strävar efter att ha en välkomnande och trygg miljö där patienter och närstående känner att de är viktiga och värdefulla.Vår verksamhet är utåtriktad och integrerad med andra samhällsfunktioner, det innebär att vi samarbetar med t ex Socialtjänsten, Primärvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.