Företagsfakta

/Företagsfakta

Företagsfakta

Psykiatripartners mål är att bedriva och sprida god psykiatrisk vård utifrån tillämpad beteende analys och evidensbaserade metoder. Psykiatripartners bedriver specialiserad vuxenpsykiatrisk öppenvård i Helsingborg. Den 1 november öppnade vi en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Lund.

Under 2017 har det skett förändring i ägande av Psykiatripartners i Skåne genom att WeMind Psykiatri har tagit över som huvudman för verksamheterna. Verksamheterna kommer dock även i fortsättningen att heta Psykiatripartners. Att WeMind tar över som huvudman kommer inte förändra något för patienterna eller de anställda. På sikt hoppas dock WeMind bidra till att verksamheterna utvecklas ytterligare och kan fortsätta förbättra patienternas vård.

WeMind Psykiatri grundades 2007 med syftet att utveckla och förbättra svensk psykiatri. Grundtanken är patienten i fokus, bästa tänkbara vård och en arbetsplats att trivas på. Idag driver WeMind Psykiatri mottagningar i fyra landsting och har bidragit till att tillgängligheten till modern psykiatri har ökat. WeMind är en del av psykiatrin och vi vill jobba tätt tillsammans med många andra vårdgivare, patienter och landsting för att tillsammans utveckla framtidens tillgängliga, jämlika och effektiva psykiatri. För mer information om WeMind, se www.wemind.se.

Personal

Verksamheten i Lund har cirka 25 st anställda  och här arbetar psykologer, psykiatriker, sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter, skötare, och administratörer.

Företagsledning och ägare

allabolag.se finns mer information om företaget.

Kontaktpersoner

Urban Petterson Bargo (VD)
0708-55 34 20
urban@wemind.se

Erik Hjalmarsson (Verksamhetschef)
046-540 37 07
erik.hjalmarsson@psykiatripartners.se

Anna-Britt Johansson Modin
(bitr verksamhetschef)
046-540 37 35
anna-britt.johansson-modin@psykiatripartners.se

Kontaktvägar

Företagets huvudsäte
Wemind
S:t Eriksgatan
112 34 Stockholm

Faktureringsadress
Psykiatripartners Resurs AB
LIN0950 scancloud
83197 Östersund

Besöksadress
Psykiatripartners Lund
Grisslevägen 17
227 32 Lund