Välkommen till Södermottagningen

Södermottagningen specialistpsykiatrisk mottagning som vänder sig till dig som är över 18 år och bor i södra Helsingborg eller i Ekeby, dvs vårdcentralsområdena Söder, Planteringen, Råå, Rydebäck, Närlunda, Ramlösa, Påarp och Ekeby. Vården sker enligt avtal med Region Skåne, det betyder att samma villkor som gäller i den offentliga vården.

Vårt uppdrag gäller all specialistpsykiatri, dvs alla typer av psykiatriska/psykologiska besvär utom läkemedelsassisterad beroendevård, demensvård och svåra ätstörningar.