Anhörigstöd

Psykisk sjukdom drabbar inte bara den som är sjuk, utan också de anhöriga. Du som anhörig är välkommen att kontakta oss på mottagningen för frågor och synpunkter. Det är viktigt att känna till att all personal inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Patienten måste ha gett sitt tillstånd till att anhöriga får information om honom eller henne innan de anhöriga kan få det. Du är även välkommen att följa med patienten på dennes besök så länge detta är godkänt av patienten. Vi erbjuder även anhöriga enskilda samtal med fokus på hur det är att vara anhörig samt strategier för att hantera anhörigrollen.

Det finns också en rad olika patient- och anhörigföreningar man som anhörig kan vända sig till. Vänligen se länkar nedan.

För mer information är du välkommen att kontakta kurator:

Elisabeth Thune
Tel: 042-36 40 71

Josephine Broström
Tel: 042-36 40 61

Länkar:

www.anhoriga.se

www.attention-riks.se

www.ocdforbundet.se

www.schizofreniforbundet.se

www.spes.se

www.angest.se

www.aa.se

www.al-anon.se

www.aca-sverige.org

www.ksbh.se

www.maskrosbarn.org

www.foreningenbalans.se