Första KONTAKT-gruppen avslutad! Deltagarna var denna gång tjejer i tonåren och gruppen har träffats varannan vecka.

Ladda ner info