Från den 1 juni 2016 kommer vi att bedriva barn- och ungdomspsykiatrisk specialist- och  mellanvård i östra och centrala Östergötland. Vi kommer att öppna mottagningar i Norrköping och Linköping.

Från den 1 maj är ni välkomna att söka vård hos oss. Mer information om hur ni går till väga återkommer vi med!