Företagsfakta

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Basfakta

Psykiatripartners i Östergötland AB är båda dotterbolag till Psykiatripartners Holding AB. Företaget har som mål att bedriva och sprida god skattefinansierad psykiatrisk vård utifrån tillämpad beteendeanalys och evidensbaserade metoder.

Psykiatripartners i Östergötland AB har fyra barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar och en vuxenpsykiatrisk mottagning i Östergötland. Mottagningarna ligger i Linköping, Norrköping, Motala och Mjölby. Det är cirka 60 anställda.

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning & ägare

allabolag.se finns mer information om företaget.

Ägare: Företagen är dotterbolag till Psykiatripartners Holding AB (556914-1038). Majoritetsägare i Psykiatripartners Holding AB  (556914-1038). Majoritetsägare i Psykiatripartners Holding AB är Wisung & Wisung AB (556913-2177). Wisung & Wisung ägs av Håkan Wisung och Gisela Wisung. Samtliga ägare är aktiva i bolagen som anställda.

Kvalitet

I företaget bedrivs ett kontinuerligt lednings- och miljöarbete. Under 2016 har delar av företaget ISO certifierats enligt internationell standard ISO 14001.

För mer information om våra respektive mottagningar och deras kvalitetsarbete se under respektive mottagning.

Kontaktpersoner

Håkan Wisung (Styrelseordförande)
013-46 55 182

E-post: hakan.wisung@psykiatripartners.se

Christin Källström (VD, Verksamhetschef)
010-20 50 102

E-post: christin.kallstrom@psykiatripartners.se

Kontaktuppgifter

Psykiatripartners i Östergötland AB
St Larsgatan 3, 3 tr
582 24 Linköping

Verksamhetsberättelse

Ladda ner verksamhetsberättelsen för 2017