FoU

För att kunna garantera att den vård vi erbjuder verkligen håller hög kvalitet har Psykiatripartners i Östergötland engagerat några av landets och världens främsta forskare inom området evidensbaserade behandlingar. De kommer att hjälpa oss att utvärdera och metodutveckla det vi gör. Vi hoppas att detta arbete ska leda till att vi hela tiden utvecklas och blir ännu bättre. Vi hoppas också att detta arbete kan påverka hur man ser på behandling över lag och på sätt sprida kunskap om god vård.

Vi hoppas också att vi periodvis kan samarbeta med studenter som skriver examensarbeten.