Frågor och svar

Väntetid till behandling är cirka 3 månader. Väntetid till oprioriterade utredning upp till 1,5 år.