Miljöpolicy

Psykiatripartners i Östergötland AB bidrar aktivt till en miljöanpassad utveckling för nuvarande och kommande generationer. Genom vårt arbetssätt värnar vi om miljön och hushåller med naturens resurser.

  • Våra medarbetare har kunskap om miljö och tar själva ansvar för att arbeta med miljöfrågor som en del i det dagliga arbetet.
  • Genom ständiga förbättringar arbetar vi med att minska miljöbelastningen gällande avfall, förbrukningsmaterial, energi, kemikalier och läkemedel.
  • När vi vid inköp väljer mellan likvärdiga produkter, väljer vi de med minst miljöpåverkan.
  • I vårt miljöarbete följer vi lagar och andra krav som är relevanta ur miljösynpunkt för vår verksamhet.