Sök till oss

Om du vill göra en neuropsykiatrisk utredning hos oss kan du antingen be din läkare skicka en remiss till:

Psykiatripartners

Borgmästargränd 1D

553 20 Jönköping

Du kan också skicka in en egenremiss. Det gör du genom att fylla i den information vi behöver i det här dokumentet och posta till oss. (OBS! Dokumentet fungerar bara på desktop och i följande webbläsare: Explorer, Google Chrome och Safari.)

Om du bor i följande län måste du få en remiss från din psykiatriska klinik innan du kan komma till oss (du kan alltså INTE skicka in en egenremiss):

Dalarna
Gävleborg
Stockholm
Södermanland
Sörmland
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Örebro

Information om utredningens förfarande:

Innan utredningen har påbörjats

I samband med bokningen av utredningen kommer du att bli tillfrågad om kontaktuppgifter till anhörig som känt dig sedan tidig barndom (helst förälder om detta är möjligt). Information från anhörig är en viktig del av utredningen. Den anhörige intervjuas vanligtvis via telefon.

För att vi ska kunna genomföra utredningen skall du ha varit drogfri minst tre månader innan utredningen startar. Vid misstanke utförs drogtest. Detta för att utredningen ska bli tillförlitlig.

Du får skriftlig information om hur utredningen kommer att gå till och även bifogad dokumentation som du ska fylla i och lämna in i samband med utredning.

Du kan alltid ta kontakt med oss på telefon 010 205 11 09

Under utredningen

Utredningen genomförs av ett team bestående av psykiatriker, psykolog och arbetsterapeut.

Hos läkaren

  • Genomgår du en intervju hos en psykiatriker som kartlägger symtom både i barndomen och i vuxen ålder. Du screenas för förekomst av olika psykiatriska symtom som kan vara viktiga för utredningen.

Hos psykologen

  • Genomgår du testning, intervju och observation som syftar till att kartlägga bland annat språk, minne, koncentration, logisk förmåga, planering och social förmåga. Psykologen är den som intervjuar anhörig.

Hos arbetsterapeuten

  • Genomgår du en strukturerad intervju som handlar om hur din vardag ser ut, vanor och rutiner, intressen m.m.
  • Efter intervjudelen får du fylla i ett par formulär som avslutas med en kort sammanfattning.

Efter utredningen

Efter besöken på Psykiatripartners görs en teambedömning. Därefter kontaktas du av psykologen och får återkoppling kring slutsatserna från utredningen. Mötet kan ske fysiskt, digitalt eller via telefon. Du får information om eventuell diagnos och rekommendationer. Du blir vid behov erbjuden remiss för vidare insatser.

Efter avslutad utredning kommer följande ske:

  • En sammanställning av utredningen skickas hem till dig.
  • Vid remiss från annan verksamhet skickas remissvar tillbaka med information kring utredningsresultat.