Hem2018-11-09T13:20:43+00:00

Välkommen till
Psykiatripartners Lund

Psykiatripartners är en specialistpsykiatrisk mottagning som vänder sig till patienter som är över 18 år. Vårt upptagningsområde är västra Lund med omnejd.

Vården sker enligt avtal med Region Skåne, det betyder att samma villkor som gäller i den övriga vården. Vårt uppdrag gäller all specialistpsykiatri, dvs alla typer av psykiatriska/psykologiska besvär utom läkemedelsassisterad beroendevård, demensvård och svåra ätstörningar.

Nyheter!

Den 28 februari 2019 byter vi namn till WeMind Lund. Detta kommer inte att innebära några förändringar för dig som patient eller dig som remittent. I samband med detta kommer denna sida att upphöra och vi hänvisar därför till www.wemind.se  Om du har fler frågor ta gärna kontakt med mottagningen.