Om oss

/Om oss

Om Psykiatripartners Lund

Psykiatripartners Lund arbetar på uppdrag av Region Skåne. Uppdraget innebär att vi erbjuder psykiatrisk vård och behandling för de personer som bor i de västra Lund och Kävlinge kommun. För personer som bor utanför detta område, kan fritt vårdsökande tillämpas.

Vi eftersträvar en platt organisation med stort fokus på den enskilda patientens behov och de olika professionernas specifika kompetens och likvärdiga delaktighet i planering och genomförande av de tänkta insatserna. För oss är psykiatri en multidisciplinär specialistangelägenhet som kräver goda kunskaper inom områdena medicin, psykologi, omvårdnad, socialt arbete samt behandlande och rehabiliterande insatser. Vi arbetar specialiserat, i team, i ordets rätta bemärkelse. Vi arbetar utåtriktat och det förutsätter samplanering och samarbete med våra vårdgrannar; Försäkringskassa, Socialtjänst inklusive gruppboenden, Arbetsförmedling, Brukarorganisationer, Anhöriga samt Arbetsplats/Praktikplats etc.

Enheten är organiserad utifrån 3 nivåer av psykiatrisk behandling.

Nivå 1 handlar om preventivt arbete och tillgång till psykiatrisk och psykologisk kompetens långre ut i vårdkedjan. Detta innebär att vi arbetar i nära samarbete med vårdcentralerna i upptagningsområdet.
Nivå 2 Är i huvudsak den psykiatriska mottagning som finns på Grisslevägen. Här erbjuds utredning/diagnostik och behandling såväl enskilt som i grupp. På mottagningen finns såväl medicinsk, psykologisk som psykosocial kompetens samt omvårdnadskompetens.
Nivå 3 Är vården för de patienter som har störst vårdbehov. Vården är organiserad utifrån ett samhällsbaserat psykiatriskt arbetssätt som fokuserar på patientens egna resurser. Arbetet syftar till att på sikt ge patienten ökad självständighet samt att aktivera de delar i personens nätverk som det finns behov av.