Patientinformation

/Patientinformation

Patientinformation

Sök till oss

Till Psykiatripartners kan man söka om man har svårare psykiska besvär – har lätt att hamna i konflikter, har oro och ångest, är rädd och ängslig, känner sig splittrad och har svårt att koncentrera sig, känner sig förvirrad, äter för lite eller hetsäter, reagerar starkt i samband med olika kriser, har fobier, tvångstankar, självmordstankar eller försöker ta sitt liv. Listan kan göras lång och det här är bara några exempel. När problemen känns för stora kan det vara bra att diskutera med någon utomstående.

Som patient kan du komma i kontakt med oss genom remiss från din vårdcentral eller annan vårdgivare. Du kan också ringa vår rådgivningstelefon och göra en egenanmälan. Vårt remissteam träffas två gånger i veckan för remissbedömning. Hos oss kommer du sedan att få träffa personal som tillsammans med dig bedömer vilken typ av vård och behandling som är mest lämplig.

Psykiatripartners är en specialistpsykiatrisk mottagning som vänder sig till dig som är över 18 år och bor i västra Lund eller Kävlinge kommun.

Inför besöket

Tänk på att ta med giltig legitimation och, om du har det, högkostnadskort eller frikort. Besöken på mottagningen är avgiftsbelagda enligt avtal med Region Skåne, att besöka en läkare kostar 300 kr och annan vårdgivare 200 kr. Det går bra att betala både med kontanter och betalkort samt via räkning.

Anmäl dig i receptionen innan besöket. Vid behov använder vi oss av språktolkning via Språkservice.

Besökstiden ska avbokas 24 timmar före utsatt tid för besöket, i annat fall debiteras det uteblivna besöket (600 kr för besök till läkare och 400 kr för besök till annan vårdgivare). Det gäller även avgiftsbefriade besök. Frikort gäller inte vid uteblivna besök eller vid sent återbud.

Patient som inte avbeställer inom angiven tid måste ange giltigt skäl för att slippa betala patientavgiften. Bedömning av giltigt skäl vid förhinder ska göras av respektive mottagningspersonal. Om du insjuknar under helgen och har ett mottagningsbesök på måndagen debiteras inte det uteblivna besöket.

Om du önskar ta med en anhörig, kontaktperson, representant från socialtjänsten eller liknande, till besöket önskar vi att du meddelar oss detta i god tid i förväg, så vi kan planera besöket utifrån det.