Personal

/Personal

Personal

På mottagningen arbetar psykiatriker (läkare), psykologer, sjuksköterskor, case managers, arbetsterapeut, kuratorer och administrativ personal.

Vården hos oss planeras och utvärderas i tvärdisciplinära team vilka sätts samman utifrån patientens behov. Samtliga insatser är en del av en större behandlingsplan och patienten ska vara en aktiv partner i behandlingsplaneringen. Vårt fokus ligger på evidensbaserad behandling, kognitiv beteendeterapi samt integrerade psykiatrimodeller.

Arbeta hos oss