Läs mer om Psykiatripartners på www.psykiatripartners.se  och om PBM på www.pbm.se

Du är välkommen att skicka in en spontanansökan vid intresse.
Detta gör du till Emica Silow på emica.silow@psykiatripartners.se