Kontaktinformation

E-post

malmo@psykiatripartners.se

Öppettider

Måndag – fredag  8-17

Telefonväxel

010 182 14 40

Besöksadress:

Kalendegatan 18 (1tr)

211 35 Malmö

Faktureringsadress

Psykiatripartners Malmö

Kalendegatan 18 (1tr)

211 35 Malmö

Information om kontakt

Via e-posten malmo@psykiatripartners.se tar vi emot allmänna frågor kring vår mottagning, öppettider, faktura- och frikortsfrågor mm. Ni kan inte använda e-post för beställning av tid, recept eller för frågor kring behandling. För att komma i kontakt med oss ber vi er ringa nedanstående telefonnummer, detta på grund av att elektronisk post ej ger oss möjlighet att säkerställa sekretess i den utsträckning vi är ålagda.

För avbokning av besökstid och receptförnyelse använd 1177.se Vårdguidens e-tjänster, observera förnyelse av recept inom 3 – 5 arbetsdagar.

Synpunkter

Om du som patient eller anhörig har synpunkter eller klagomål på hur vården bedrivs på Vuxenmottagningen bör du i första hand ta upp detta med din läkare/behandlare på mottagningen. Du kan även vända dig till vår verksamhetschef Emica Silow på emica.silow@psykiatripartners.se alternativt använda 1177.se Vårdguidens e-tjänster, Synpunkter och klagomål.

Du kan också vända dig till Patientnämnden i Region Skåne på telefon 0770-11 00 10 alternativt på mail till patientnamndenskane@skane.se

Om du har klagomål på mottagningens utformning (kaffe, toaletter, underhåll osv) kan du maila oss på malmo@psykiatripartners.se

Ledning

Emica Silow

Verksamhetchef, Psykiatripartners i Malmö 0720-76 28 76 emica.silow@psykiatripartners.se