Kontaktinformation

Telefon

010 – 182 29 00

Besöksadress:

PBM Rehab

Bråddgatan 9

602 22 Norrköping

Faktureringsadress

PBM Rehab

Bråddgatan 9

602 22 Norrköping

Information om kontakt

Via e-posten Rehab.norrkoping@pbm.se tar vi emot allmänna frågor kring vår mottagning, öppettider, faktura- och frikortsfrågor mm. Ni kan inte använda e-post för beställning av tid, recept eller för frågor kring behandling. För att komma i kontakt med oss ber vi er ringa nedanstående telefonnummer, detta på grund av att elektronisk post ej ger oss möjlighet att säkerställa sekretess i den utsträckning vi är ålagda.

För avbokning av besökstid och receptförnyelse använd 1177.se Vårdguidens e-tjänster, observera förnyelse av recept inom 3 – 5 arbetsdagar.

Synpunkter

Om du som patient eller anhörig har synpunkter eller klagomål på hur vården bedrivs på Vuxenmottagningen bör du i första hand ta upp detta med din läkare/behandlare på mottagningen. Du kan även vända dig till vår verksamhetschef Anna Hässler, alternativt använda 1177.se Vårdguidens e-tjänster, Synpunkter och klagomål.

Om du har klagomål på mottagningens utformning (kaffe, toaletter, underhåll osv) kan du maila oss på Rehab.norrkoping@pbm.se

Ledning

Anna Hässler Björkman

Verksamhetchef 010-205 01 05 anna.hassler@psykiatripartners.se