Företagsfakta

/Företagsfakta

Företagsfakta

Psykiatripartners mål är att bedriva och sprida god psykiatrisk vård utifrån tillämpad beteendeanalys och evidensbaserade metoder. Psykiatripartners bedriver specialiserad vuxenpsykiatrisk öppenvård i Helsingborg och i Lund. Psykiatripartners ägs sedan 2017 av Wemind.

WeMind Psykiatri grundades 2007 med syftet att utveckla och förbättra svensk psykiatri. Grundtanken är patienten i fokus, bästa tänkbara vård och en arbetsplats att trivas på. Idag driver WeMind Psykiatri mottagningar i fyra landsting och har bidragit till att tillgängligheten till modern psykiatri har ökat. WeMind är en del av psykiatrin och vi vill jobba tätt tillsammans med många andra vårdgivare, patienter och landsting för att tillsammans utveckla framtidens tillgängliga, jämlika och effektiva psykiatri. För mer information om WeMind, se www.wemind.se.

Personal

Verksamheten i Helsingborg har cirka 32 st anställda  och här arbetar psykologer, psykiatriker, sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter, skötare, och administratörer.

Kollektivavtal finns med Vårdföretagarna Almega

Företagsledning & ägare

allabolag.se finns mer information om företaget.

Kvalitet

I företaget bedrivs ett kontinuerligt lednings- och miljöarbete. 2015 har delar av företaget ISO certifierats enligt internationell standard ISO 9001 och ISO 14001.

Kontaktpersoner

Urban Petterson Bargo (VD)
 0708-553420
urban@wemind.se

Erik Hjalmarsson (Verksamhetschef)
 046-540 37 07
erik.hjalmarsson@psykiatripartners.se

Lotta Björk (Bitr verksamhetschef)
 042-36 40 69
 lotta.bjork@psykiatripartners.se

Kontaktvägar

Företagets huvudsäte
Wemind
S:t Eriksgatan 44
112 34 Stockholm

Faktureringsadress
Psykiatripartners Resurs AB
LIN0950 scancloud
831 97 Östersund

Besöksadress
Södermottagningen
Nedre Nytorgsgatan 13
252 26 Helsingborg