Personal

/Personal

Personal

På Södermottagningen arbetar psykiatriker (läkare), psykologer, sjuksköterskor, case managers, arbetsterapeut, socionomer och vårdadministratörer. Utöver detta har vi även två brukarinflytandesamordnare och en rehabkoordinator.

Vården hos oss planeras och utvärderas i tvärdisciplinära team vilka sätts samman utifrån patientens behov. Samtliga insatser är en del av en större behandlingsplan och patienten ska vara en aktiv partner i behandlingsplaneringen. Vårt fokus ligger på evidensbaserad behandling, kognitiv beteendeterapi samt integrerade psykiatrimodeller.

Arbeta hos oss