Återfallsprevention

//Återfallsprevention

Återfallsprevention

Återfallsprevention syftar till att lära sig färdigheter att använda för att minimera risken för att återfalla i problembeteende genom att:

Lära sig identifiera risksituationer
Undvika högrisksituationer
Minimera riskerna då det inte går att undvika en risksituation
Använda olika tekniker då suget efter droger/alkohol/spel gör sig påmind
Bli medveten om de personliga konsekvenser missbruket har
Hitta alternativ till missbruk

Vi vänder oss till personer med beroendeproblematik i olika former, prata med din kontaktperson på mottagningen för mer information.

Alkoholberoende

Att bli av med alkohol- eller drogproblem

Narkotika – missbruk och beroende