Ätstörning

//Ätstörning

Ätstörning

Behandlingen syftar till att bryta ett tillstånd där mat och kroppsuppfattning övergått till något man inte styr över själv längre. Ofta leder denna kontroll av mat och vikt till ett stort lidande och i vissa fall även till fysisk ohälsa jämte psykisk.

Ätstörningar kan se väldigt olika ut för olika personer. Några äter stora mängder som de sedan kompenserar för på olika sätt, genom träning, kräkning, laxering etc. Andra äter knappt alls och några har en blandning av svält och hetsätning. Oftast skiftar symtomen över tid.

Vi vänder oss till dig som upplever problem med mat och kroppsuppfattning och vill bryta dessa mönster.

Om du är intresserad – prata med din kontakt här på mottagningen så kan ni tillsammans bedöma om detta är en relevant insats för dig.

Ätstörningar