Internetbehandling

//Internetbehandling

Internetbehandling

Vi erbjuder terapeutstödd självhjälpsbehandling över internet för depression, de flesta ångestsyndrom, sömnbesvär och stress. Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi och internetbehandling har i ett flertal studier visat sig ha mycket god effekt för behandling av psykiska besvär.

Vid bedömningssamtalet får du all den information du behöver för att kunna genomföra behandlingen.

Du kan vara aktuell för den här typen av behandling om:

Du upplever besvär med ångest, oro, nedstämdhet, stress eller har problem med din sömn.
Du är motiverad till att ägna minst 2-3 timmar i veckan åt behandlingen
Du har tid och möjlighet att läsa 20-30 sidor text i veckan
Du har tillgång till dator och Internet några gånger per vecka

Behandlingen består av antingen arbetsmaterial på Internet eller självhjälpsbok. Du kommer att ha mailkontakt med behandlande psykolog och ni kommer att träffas vid några korta tillfällen under behandlingens gång

Du kommer vid några tillfällen bli ombedd att fylla i skattningsformulär eftersom den här typen av behandling utvärderas kontinuerligt

Om du är intresserad – prata med din kontakt här på mottagningen så kan ni tillsammans bedöma om detta är en relevant insats för dig.