Tvångssyndrom

//Tvångssyndrom

Tvångssyndrom/OCD

Ca 2-3 % av befolkningen utvecklar tvångssyndrom under sin livstid. Tvångssyndrom utvecklas oftast gradvis och betraktas som ett kroniskt tillstånd om ingen behandling ges. Många är plågade av all den tid tvånget upptar och känslan av att inte vara den som har kontroll över sitt liv. En vanlig upplevelse är att man känner sig ”tvungen” att utföra sina tvångshandlingar. Detta även om man förstår det ologiska med sitt handlande. Vidare har många med tvångssyndrom svårt att prata om sina svårigheter med omgivningen. Det finns ofta en rädsla att uppfattas som konstig eller avvikande varför det många gånger kan vara svårt att berätta om sina problem.

Vi erbjuder både gruppbehandling och individuell behandling för tvångssyndrom. Syftet med behandlingarna är att lära sig hantera sina problem på ett mer framgångsrikt sätt än vad som görs idag. Det handlar om att kunna göra mer av det man vill i livet och bli mindre styrd av sitt tvång.

Vi vänder oss till Dig som vill lära dig mer om ditt tvång och få verktyg för att bryta tvångets invanda mönster.

Om du är intresserad – prata med din kontakt här på mottagningen så kan ni tillsammans bedöma om detta är en relevant insats för dig.

Tvångssyndrom