Om oss

Vi eftersträvar en platt organisation med stort fokus på den enskilda patientens behov och de olika professionernas specifika kompetens och likvärdiga delaktighet i planering och genomförande av de tänkta insatserna. För oss är psykiatri en multidisciplinär specialistangelägenhet som kräver goda kunskaper inom områdena medicin, psykologi, omvårdnad, socialt arbete samt behandlande och rehabiliterande insatser. Vi arbetar specialiserat, i team, i ordets rätta bemärkelse. Vi arbetar utåtriktat och det förutsätter samplanering och samarbete med våra vårdgrannar; Försäkringskassa, Socialtjänst inklusive gruppboenden, Arbetsförmedling, Brukarorganisationer, Anhöriga samt Arbetsplats/Praktikplats etc. Enheten är organiserad utifrån ovanstående filosofi.