Företagsfakta

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kvalitet

I företaget bedrivs ett kontinuerligt lednings- och miljöarbete. Under 2016 har delar av företaget ISO certifierats enligt internationell  ISO 14001.

För mer information om våra respektive mottagningar och deras kvalitetsarbete se under respektive mottagning.

Kontaktuppgifter

Epost: boras@psykiatripartners.se

Telefon: 010-1821400

Kontaktpersoner

Anna Hässler (Verksamhetschef)
Epost: anna.hassler@psykiatripartners.se

Telefon: 010-205 01 05