Integritetspolicy

Insamling av data

Psykiatripartners samlar in information från dig när du kontaktar oss via ett kontaktformulär på vår hemsida psykiatripartners.se. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, e-post och telefonnummer.

Användning av information och syfte

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Kontakta dig
  • Svara på frågor
  • Hjälpa dig på bästa sätt.

Utlämnande till tredje part

Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller på annat sätt distribuera eller offentliggöra dina personuppgifter. Detta inkluderar ej betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår verksamhet samt webbplats, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta specifika tjänster får tillgång till personligt identifierbar information. De servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Radera personuppgifter

Vi använder de uppgifter du förser oss med för att skicka information till dig. Du kan när som helst kontakta oss på XXXX för att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig eller om du vill att vi raderar dina personuppgifter.

Ändringar

Denna sekretesspolicy kan ändras i takt med förändringar som sker på internet eller lagstiftning eller branschens utveckling. Vi kommer inte uttryckligen att informera våra kunder eller webbplatsanvändare om dessa ändringar. Istället rekommenderar vi att du kollar denna sida ibland för eventuella policyändringar.