Sök till oss

För att komma till oss behöver du kontakta En väg in. Där görs en bedömning ifall ditt barn behöver specialpsykiatrisk vård. Ni kan därefter välja Psykiatripartners som vårdaktör och då skickas remissen direkt till  oss.

Om du redan står i kö till behandling eller utredning kommer ett brev att skickas ut om hur du väljer aktör.