Kontaktinformation

E-post

vuxen@psykiatripartners.se

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.00
Lunchstängt 12.00 – 13.00

Telefonväxel

010-20 50 100

Telefontider

Telefonrådgivningen har öppet mellan 8.00-16.00, ingen lunchstängning

Besöksadress:

Sankt Larsgatan 3, 6 tr
582 24 Linköping

Faktureringsadress

Psykiatripartners i Östergötland

Fack: 3318 FE: FE766

751 75 Uppsala

Information om kontakt

Via e-posten Vuxen@psykiatripartners. se tar vi emot allmänna frågor kring vår mottagning, öppettider, faktura- och frikortsfrågor mm. Ni kan inte använda e-post för beställning av tid, recept eller för frågor kring behandling. För att komma i kontakt med oss ber vi er ringa nedanstående telefonnummer, detta på grund av att elektronisk post ej ger oss möjlighet att säkerställa sekretess i den utsträckning vi är ålagda.

För avbokning av besökstid och receptförnyelse använd 1177.se Vårdguidens e-tjänster, observera förnyelse av recept inom 3 – 5 arbetsdagar. Länk till 1177.se

För frågor kring din medicin, ny/egenanmälan, (se även Sök till oss, egenremiss), och frågor/information kring din behandling, m m ber vi er ringa till vår rådgivningstelefon på telefon 010-20 50 100.

Information om medicinering till patient

För att kunna ställa in medicinen rätt behöver vi boka in uppföljningar för att bedöma effekt och biverkningar. Dessa medicinuppföljningar sker oftast hos sjuksköterska och ibland hos läkare. Uppföljningarna äger rum tätare i början. De kan därefter oftast glesas ut till en gång per tertial (tre gånger om året).

Om patienten uteblivit från två på varandra följande uppföljningsbesök hos sjuksköterska och/eller läkare sätts medicineringen ut. I så fall meddelar sjuksköterska detta brevledes.

Om du som patient har någon fråga till din läkare ber vi att du tar upp det vid nästa planerade återbesök eller kontaktar rådgivningstelefonen där en sjuksköterska kan hjälpa dig.

Synpunkter

Om du som patient eller anhörig har synpunkter eller klagomål på hur vården bedrivs på Vuxenmottagningen bör du i första hand ta upp detta med din läkare/behandlare på mottagningen. Du kan även vända dig till vår verksamhetschef Christin Källström alternativt  Anna Björkman, biträdande verksamhetschef alternativt använda 1177.se Vårdguidens e-tjänster, Synpunkter och klagomål. Länk till synpunkter och klagomål.

Du kan också vända dig till Patientnämnden i Region Östergötland på telefon 010- 10 30 00 alternativt patientnamnden@regionostergotland.se

Om du har klagomål på mottagningens utformning (kaffe, toaletter, underhåll osv) kan du maila oss på Vuxen@psykiatripartners. se

Ledning

Christin Källström

VD, Verksamhetschef, Psykiatripartners i Östergötland 010-2050102 christin.kallstrom@psykiatripartners.se

Håkan Wisung

Styrelseordförande 0708-235 082 hakan.wisung@psykiatripartners.se

Anna Björkman

Bitr verksamhetchef, Psykiatripartners i Östergötland 010-2050105 anna.bjorkman@psykiatripartners.se