Företagsfakta

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Basfakta

Psykiatripartners i Östergötland AB är dotterbolag till Psykiatripartners Holding AB. Företaget har som mål att bedriva och sprida god skattefinansierad psykiatrisk vård utifrån tillämpad beteendeanalys och evidensbaserade metoder.

Psykiatripartners i Östergötland AB har fyra barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar och en vuxenpsykiatrisk mottagning.  De barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna ligger i Linköping, Norrköping, Motala och Mjölby. Den vuxenpsykiatriska mottagningen är belägen i Linköping.

Verksamheten har sammanlagt cirka 60 anställda.

Företagsledning & ägare

allabolag.se finns mer information om företaget.

Ägare: Företagen är dotterbolag till Psykiatripartners Holding AB (556914-1038). Majoritetsägare i Psykiatripartners Holding AB är Wisung & Wisung AB (556913-2177).  Wisung & Wisung ägs av Håkan Wisung och Gisela Wisung. Samtliga ägare är aktiva i bolagen som anställda.

Kvalitet

I företaget bedrivs ett kontinuerligt lednings- och miljöarbete. Under 2016 har delar av företaget ISO certifierats enligt internationell  ISO 14001.

För mer information om våra respektive mottagningar och deras kvalitetsarbete se under respektive mottagning.

Kontaktuppgifter

Psykiatripartners i Östergötland AB
S:t Larsgatan 3
582 24 LINKÖPING

Kontaktpersoner

Håkan Wisung (VD)
013-46 55 182
hakan.wisung@psykiatripartners.se

Christin Källström (Verksamhetschef)
010-20 50 102
christin.kallstrom@psykiatripartners.se

Verksamhetsberättelse

Ladda ner verksamhetsberättelsen för 2017