Frågor och svar

Region Östergötland önskar att flera aktörer ska finnas för att öka vårdutbudet och åstadkomma nya driftsformer därför har det gjort det möjligt att ackreditera sig som vuxenpsykiatrisk mottagning.
Vi satsar på evidensbaserad vård inom alla yrkesgrupper. Det betyder att den vård som erbjuds har testats i omfattande nationell och internationell forskning och funnits vara effektiva. Egentligen inte konstigare än att Du som patient vill få säker och effektiv vård när Du söker annan vård som ex vid sjukdomar, skador etc.
Psykiatripartners vuxen är en allmänpsykiatrisk vuxenmottagning för dig som i första hand bor i Östergötland men det är även möjligt för utomlänspatienter att söka till oss. Mottagningen har vårdval så det är fritt för alla medborgare att söka på vår vuxenmottagning.
KBT är som sagt inte EN metod utan bygger på en individuell problemanalys, s k beteendeanalys av den enskilda patientens problem men också resurser. Den beteendeanalysen är något som Din behandlare kommer att beskriva och diskutera med Dig så att ni är överens om vad som behöver göras för att nå förändring. Rent allmänt kan man säga att det är några saker som kännetecknar en behandling med KBT. Den är målinriktad kring mål som Du och Din behandlare sätter i början av behandlingen. Den är mycket fokuserad och aktiv så Du kommer att mötas av en aktiv behandlare. Den är också handlingsinriktad och innehåller alltid olika typer av praktiska övningar som kan ske såväl på mottagningen som på andra platser där problemen brukar uppstå. Vanligen brukar merparten av arbetet fokuseras kring pågående problem snarare än historiska. KBT är ofta, men inte alltid, en relativt kort och intensiv behandling. Den största föreningen för KBT heter Beteendeterapeutiska föreningen och på deras hemsida finns mer information se www.kbt.se
Nej inte alls. Vården sker under avtal med Region Östergötland och samma villkor gäller hos oss som hos den offentliga psykiatrin. Du betalar som patient egenavgiften upp till frikort.
Detta är en vanlig och förståelig uppfattning. Den behandling som vi erbjuder via Internet är terapeutstödd vilket betyder att Du alltid träffar en psykolog som gör en noggrann bedömning av just Dina besvär. Om han/hon bedömer att behandling via Internet skulle vara lämpligt så får Du en kod att logga in med hemifrån. Din psykolog kommer sedan att följa Ditt arbete via sin dator och kommer också att svara på frågor under tiden. När Du är klar med behandlingen träffas ni igen för att undersöka om den haft avsedd effekt. Om inte så går man vidare med annan, mer traditionell behandling.

Om bedömningen är bra utförd har behandling via Internet lika bra effekt som att träffa en psykolog för behandling. Fördelarna är dessutom ganska många. Tex så kan Du sköta Din behandling på tider som passar Dig. Du kan repetera i lugn och ro om det är bitar som är svårare. Du kan dessutom få svar på frågor som Du läser när det passar Dig. Sist men inte minst är det en mycket kostnadseffektiv behandling. Det betyder att många fler kan få den hjälp de behöver för samma eller lägre kostnad. Det betyder också att de som verkligen behöver träffa en psykolog får ökad chans till det om de som kan bli hjälpta av behandling via Internet kan få den behandlingen. Vi vet från forskningen också att många inte VILL träffa en psykolog för att prata om hur de mår och vad de gör. Även de har mycket bättre möjligheter att få hjälp via denna metod.