Kärnvärden

För oss är mötet med patienten och dennes närstående den viktigaste garanten för att vi arbetar på ett professionellt sätt. Alla som kommer till oss ska bemötas med respekt, värdighet och kompetens. Vi strävar efter att ha en välkomnande och trygg miljö där patienter och närstående känner att de är viktiga och värdefulla.

Vi vill skapa och utveckla moderna, effektiva, psykiatriska verksamhetsformer.

Våra ledord är: