Psykiatripartners specialistpsykiatriska samtalsbehandling

Nu kan du som patient välja din samtalsbehandlare.

Psykiatripartners har med start den 21-12-01 har avtal med Region Östergötland för att erbjuda psykologisk behandling vid depression och ångest till individer som har pågående kontakt vid vuxenpsykiatrisk mottagning. Om man har bedömt att patienten är i behov av samtalsbehandling kan hen be om remiss för att få komma till er och betalar då vanlig besöksavgift vid varje tillfälle (i dagsläget är 200kr) upp till beloppsgränsen för högkostnadsskyddet. Därefter gäller frikort.

Dessa arbetar inom Psykiatripartners:

Katia Sanchez (Linköping och Mjölby) väntetid mer än 3 månader.

Camilla Ehnar (Linköping och Mjölby) väntetid mer än 3 månader.

Gisela Wisung (Linköping) väntetid mer än 3 månader.

Ulrika Andersson (Norrköping) väntetid 7 – 14 dagar.

Ludvig Landau (Norrköping) väntetid mer än 3 månader.

Per Aschan (Norrköping) väntetid  mer än 3 månader.

Katia Sanchez, Mjölby och Linköping

Leg. Psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi utbildad i KBT (Kognitiv beteendeterapi). Har varit verksam på Psykiatripartners sen 2012. Arbetat med såväl barn som vuxna med behandling av bl. a depression/nedstämdhet och oro samt diverse ångestproblematik. Utöver arbetat med utredning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Erfarenhet som skolpsykolog på elevhälsan samt som psykolog inom företagshälsovård. Är aven flytande spansktalande.

Camilla Ehnar, Mjölby och Linköping

Leg. Psykolog. Arbetat på Psykiatripartners sedan 2019. Utbildad i KBT. Har arbetat med vuxna både i grupp och individuellt med behandling av bl. a depression/nedstämdhet och oro samt diverse ångestproblematik. Utöver arbetat med utredning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Gisela Wisung, Linköping

Leg. Psykolog, utbildad i KBT (Kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt DBT (Dialektisk beteendeterapi). Har varit verksam som klinisk psykolog i drygt 20 år. Har arbetat med behandling av depression/nedstämdhet, ångestproblematik samt emotionell instabilitet i olika sammanhang, såsom BUP, vuxenpsykiatri, vårdcentral samt privat. Arbetar även med handledning och utbildning.

Ulrika Andersson, Norrköping

Leg. Psykolog. Har arbetet kliniskt från 2009. Har erfarenhet och arbetat med allt gällande KBT behandling. Men mer specifikt så med problematik som social fobi (KBT exponeringbehandling), PTSD (Prolonged exposure – PE), depression (Beteendeaktivering), tvång (Exponering med responsprevention), personlighetssyndrom (DBT), stress (KBT), GAD (Dugas modell och exponeringsbehandling), hälsoångest (KBT) och paniksyndrom (KBT introceptiv exponering).

Ludvig Landau, Norrköping

Leg. Psykolog utbildad i KBT, SU. Mångårig erfarenhet att arbeta med psykisk ohälsa inom primärvården med stressrelaterade besvär, depression, ångest, oro, sömnbesvär, alkoholmissbruk, hörselproblematik, tinnitus, paniksyndrom, AST, GAD, OCD samt parterapi. Jag har även erfarenhet från specialistmottagning med behandling av stress, utmattningssyndrom och smärta. 

Per Aschan, Norrköping

Leg. Psykolog utbildad i KBT, klinisk tillämpad beteende analys. Mångårig erfarenhet att arbeta med stress, utmattning, långvarig smärtproblematik, ångestproblematik; GAD, panikstörning, tvång, social oro, samt nedstämdhet/depression. Har också jobbat en del med par- och relationsproblematik. Även erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar samt hade gruppbehandlingar för ADHD-problematik.

Jobbar mer utifrån klinisk tillämpad beteendeanalys än renodlade kognitiva interventioner, använder mig också av ACT-modeller och  – interventioner. Har under PBM-åren gått specialistutbildningar i Klinisk tillämpad beteendeanalys, ACT, IBCT och PTSD/Prolonged Exposure.

Besöksadress

Linköping

Sankt Larsgatan 3

582 24 Linköping vån 6

Telefon 010- 2050135

samtalsmottagningen@psykiatripartners.se

Norrköping

Bråddgatan 9

602 22 Norrköping

Telefon 010- 2050135

samtalsmottagningen@psykiatripartners.se