Remittera till oss

Vem kan remittera till Vuxenmottagningen?

Till Vuxenmottagningen kan man remittera patienter som har svårare psykiska besvär; har lätt att hamna i konflikter, har oro och ångest, är rädd och ängslig, känner sig splittrad och har svårt att koncentrera sig, känner sig förvirrad, äter för lite eller hetsäter, reagerar starkt i samband med olika kriser, har fobier, tvångstankar, självmordstankar eller försöker ta sitt liv. Listan kan göras lång och det här är bara några exempel. När problemen känns för stora kan det vara bra att diskutera med någon utomstående.
 Vårt remissteam träffas varje vecka för bedömning av inkomna ärenden. Därefter lämnar vi besked i form remissvar till den som skickat remissen och om remissen accepteras kallas patienten. Remisser kan skickas i vårt datasystem Cosmic till adress: Psykiatripartners Vuxna eller i pappersform till Psykiatripartners i Östergötland AB, S:t Larsgatan 3, 582 24 Linköping.