Sök till oss

Vem kan söka till Vuxenmottagningen?

Till Vuxenmottagningen kan man söka om man har svårare psykiska besvär; har lätt att hamna i konflikter, har oro och ångest, är rädd och ängslig, känner sig splittrad och har svårt att koncentrera sig, känner sig förvirrad, äter för lite eller hetsäter, reagerar starkt i samband med olika kriser, har fobier, tvångstankar, självmordstankar eller försöker ta sitt liv. Listan kan göras lång och det här är bara några exempel. När problemen känns för stora kan det vara bra att diskutera med någon utomstående.

Som patient kan du ringa vår rådgivningstelefon och göra en egenanmälan/självremiss. Länk till egenremiss: Länk till egenremiss Vuxenmottagningen. Det går också bra att få en remiss till oss ifrån din Vårdcentral eller annan vårdgivare.
Vårt remissteam träffas varje vecka för bedömning av inkomna ärenden. Därefter lämnar vi besked i form av kallelse till Dig eller remissvar till den som skickat remissen.

Du kommer initialt att få träffa personal som tillsammans med dig går igenom vilken typ av problem som föreligger. Därefter får vi tillsammans, med stöd av övriga i behandlingsteamet, ta ställning till vilken vård och behandling som kan bli aktuell.

Inför besöket

Tänk på att ta med giltig legitimation eller LMA-kort till besöket. Besöken är avgiftsbelagda enligt avtal med Region Östergötland. Ett besök på mottagningen eller hembesök kostar 200 kr.
Det är viktigt att avboka besök i god tid, uteblivet besök kostar 200 kr och kommer att debiteras. Frikort gäller inte vid uteblivna besök.

Fram till februari finns vi i tillfälliga lokaler, varför vi inte har någon reception, därför kommer vi skicka hem faktura på besöksavgiften.

Vid behov använder vi oss av språktolkning.

Tillgänglighet

Mottagningen har öppet vardagar mellan 8-16.00

Telefonkontakt via TeleQ, 010-2050100. Du kan välja att blir uppringd av sjuksköterska för rådgivning, boka tid för receptförskrivning eller lämna återbud till planerade besök.

Via e-post vuxen@psykiatripartners.se tar vi emot allmänna frågor kring vår mottagning, öppettider, faktura- och frikortsfrågor mm.

Synpunkter

Om du som patient eller anhörig har synpunkter eller klagomål på hur vården bedrivs på Vuxenmottagningen bör du i första hand ta upp detta med din läkare/behandlare på mottagningen. Du kan även vända dig till vår verksamhetschef Christin Källström alternativt Anna Hässler Björkman, biträdande verksamhetschef alternativt använda 1177.se Vårdguidens e-tjänst, Synpunkter och klagomål.

Du kan också vända dig till Patientnämnden i Region Östergötland på telefon 010- 10 30 00 alternativt Patientnamnden@regionostergotland.se