Psykiatripartners är en privat aktör som bedriver öppenvårdspsykiatri på uppdrag av Region Skåne och Region Östergötland.

Enligt uppdrag från Region Östergötland driver och utvecklar vi sedan 2011 den öppenvårdsbaserade Barn- och Ungdomspsykiatriska specialistvården och mellanvården västra Östergötland. Vi har sedan juni 2016 även fått uppdraget att driva öppenvårdsbaserad barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård och mellanvård i östra och centrala Östergötland. Vi har nu mottagningar i Motala, Mjölby, Norrköping och Linköping.

Vi erbjuder bedömningar, utredningar samt behandlingar som baseras på evidensbaserade medicinska, omvårdnadsteoretiska, psykologiska och psykosociala insatser som följer både nationella och regionala riktlinjer. För oss är mötet med patienten och dennes närstående den viktigaste garanten för att vi arbetar på ett professionellt sätt. Alla som kommer till oss ska bemötas med respekt, värdighet och kompetens. Vi strävar efter att ha en välkomnande och trygg miljö där patienter och närstående känner att de är viktiga och värdefulla. Vår verksamhet är utåtriktad och integrerad med andra samhällsfunktioner, det innebär att vi samarbetar med t. ex Socialtjänsten, Primärvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Vem kan söka till BUP?

Hur går du tillväga?

Har du synpunkter på vården? Kontakta oss!

Om oss

Behandling

Tjänster

Sök till oss

Hitta oss på Facebook!

Kontakt

Psykiatripartners Barn och ungdom | 010 – 20 50 100

E-post: barnoungdom@psykiatripartners.se