Psykiatripartners är en privat aktör som bedriver
öppenvårdspsykiatri på uppdrag av Region Östergötland.

Vi erbjuder bedömningar, utredningar samt behandlingar som baseras på evidensbaserade medicinska, omvårdnadsteoretiska, psykologiska och psykosociala insatser som följer både nationella och regionala riktlinjer. För oss är mötet med patienten och dennes närstående den viktigaste garanten för att vi arbetar på ett professionellt sätt.

Alla som kommer till oss ska bemötas med respekt, värdighet och kompetens. Vi strävar efter att ha en välkomnande och trygg miljö där patienter och närstående känner att de är viktiga och värdefulla.Vår verksamhet är utåtriktad och integrerad med andra samhällsfunktioner, det innebär att vi samarbetar med t ex Socialtjänsten, Primärvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Vuxenmottagningen i Östergötland

Vuxenmottagningen är en allmänpsykiatrisk mottagning som vänder sig till dig som är över 18 år, var du än bor. Vården sker enligt avtal med Region Östergötland, det betyder att samma villkor som gäller i den offentliga vården.

Vårt uppdrag gäller all specialistpsykiatri, dvs alla typer av psykiatriska/psykologiska besvär utom beroende- och demensvård.

Till hemsidan

Barn och Ungdom i Östergötland

Enligt uppdrag från region Östergötland driver och utvecklar vi sedan 2011 den öppenvårdsbaserade Barn- och Ungdomspsykiatriska specialistvården och mellanvården i hela Östergötland. Vi har mottagningar i Motala, Mjölby, Norrköping och Linköping

Till hemsidan

Vuxenmottagningen i Jönköping

Välkommen till Psykiatripartners i Jönköping. Vi gör neuropsykiatriska utredningar av vuxna. Vi är en del av Psykiatripartners Östergötland och är upphandlade av Region Jönköping. Det betyder att vi har samma villkor som gäller i den offentliga vården. Du kan som svensk medborgare välja din vård hos oss var du än bor.

Till hemsidan

Specialistpsykiatri samtalsmottagning i Östergötland

Psykiatripartners har med start den 21-12-01 har avtal med Region Östergötland för att erbjuda psykologisk behandling vid depression och ångest till individer som har pågående kontakt vid vuxenpsykiatrisk mottagning. Om man har bedömt att patienten är i behov av samtalsbehandling kan hen be om remiss för att få komma till er och betalar då vanlig besöksavgift vid varje tillfälle (i dagsläget är 200kr) upp till beloppsgränsen för högkostnadsskyddet. Därefter gäller frikort.

Till hemsidan

Ett hållbart arbetsliv & vård i Östergötland

Psykiatripartners Östergötland och PBM erbjuder nu kvalificerat stöd för organisations, verksamhets och ledarskapsutveckling i kombination med kvalitativ och effektiv vård för privatpersoner.

Läs mer