Vi är Psykiatripartners

Öppenvårds­psykiatri

För en bättre psykisk hälsa åt varje människa, varje dag

1. startsida-hero-bakgrund_faglar med vagen
karta-modul (2)

Våra mottagningar

Vi har flertalet mottagningar runtom i Sverige som bedrivs på olika uppdrag av olika regioner. Mottagningarna är i första hand till för dig som bor i regionen, men det är även möjligt att söka vård hos oss om du är folkbokförd i ett annat län. Du kan antingen be din läkare skicka en remiss till oss eller skicka in egenremiss. Välkommen att läsa mer om våra olika uppdrag och mottagningar!

Så arbetar vi

Group-1 Skärmavbild 2022-11-04 kl. 10.45.17 Group

Ett team kring varje patient

Vi arbetar i multimodala team för att ge en så bred kompetens som möjligt för behov hos individ och anhöriga. Vi bemöter varje patient med värme, öppenhet och stort engagemang – ett koncept som tillsammans med gedigen kunskap tar ett helhetsgrepp på mental ohälsa.

Forskningsnära och vetenskaplig grund

Vi arbetar med utredning och behandling parallellt som är forskningsnära och enligt de senaste riktlinjerna. Vårt arbetssätt innebär att ta fram skräddarsydda lösningar och att låta patienten själv få styra under vilka former behandling sker. 

Modern psykiatri

Genom modern psykiatri, både digitalt och fysiskt, finns vi där individen behöver oss. Vi är övertygade om att tillgänglig, strukturerad och systematisk vård är det bästa tillvägagångssättet för att nå goda resultat.

samtal-personer

Information till dig som vårdgivare

Vi driver flera mottagningar runtom i landet på uppdrag av olika regioner inom vårdområdena vuxenpsykiatri, BUP, arbetsförmågeutredning, utmattningssyndrom och långvarig smärta. Du som vårdgivare kan enkelt remittera vidare din patient till oss. Läs mer om hur du remitterar till oss här.

far_dotter-1

Information till dig som individ eller anhörig

Vi har olika mottagningar inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, utmattningssyndrom och långvarig smärta som man kan vända sig till. Vården sker enligt avtal med olika regioner beroende på uppdrag. Det betyder att samma villkor gäller som i den offentliga vården. Du kan söka vård hos oss genom att göra en egenremiss. Läs mer om hur det hela fungerar och hur du gör för att komma i kontakt med oss.

Vi är en del av vårdbolaget Kry