En del av Psykiatripartners

Barn- och familj öppenvårdsmottagning

bild+text modul
grupp_5personer_frilagd

Om oss

Psykiatripartners öppenvårdsmottagning för barn- och familj är ett uppdrag upphandlat med Falun-, Hedemora- och Ludvika kommun. 

Vi erbjuder anpassade familjebehandlingar och stödjande insatser på individ och gruppnivå. Alla våra uppdrag kommer från socialtjänsten, vilket innebär att det är där du som privatperson eller vårdgivare söker hjälp.

Kontaktuppgifter

Sök hjälp

Alla uppdrag hos oss kommer från socialtjänsten. Det innebär att du som söker hjälp och stöd hos en öppenvårdsmottagning måste du börja med att vända dig till socialtjänsten i den kommun du är skriven i.

Patientavgiften är alltid 0 kr.

utmattning-fotolj Blå byxor

Inför ditt besök

För dig som har fått en tid hos oss

Har du fått en inbokad tid hos oss via socialtjänsten? Här sammanfattar vi kort vad ni kan förvänta er inför behandlingen.

  • Under det första mötet kommer vi börja med att lära känna varandra och kartlägga er livssituation. 

  • Därefter sätter vi upp en gemensam behandlingsplan med vår erfarna personal med ett tydligt mål.

  • Hur många möten vi har, vilka som är med och i vilken form de sker beslutas för respektive individuell behandlingsplan. 

  • Vi utvärderar behandlingen för att se till så att ni har fått rätt hjälp.

Våra medarbetare

Hos oss arbetar erfarna socionomer med grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 KBT. Vårt behandlingsteam har även en arbetsterapeut. Vi samarbetar även med andra aktörer och parter som respektive familj har kontakt med. 

Varje ny behandling baseras på en individuell plan med en tydlig gemensam målsättning. Vårt behandlingsteam är måna om att arbeta intensivt och systematiskt med er för att nå målsättningen.  

Vem är behandlingen för?

Till oss kommer vanligtvis familjer med hög konfliktnivå, där det finns svårigheter i samspel mellan föräldrar och ungdomar med allvarlig beteendeproblematik. Målet med behandlingen är att hjälpa såväl föräldrar som barn till mer funktionella beteenden och positivt samspel.

Så jobbar vi

  • Vi arbetar med föräldraförmågor och strategier kring positiv samvaro, uppmuntran, funktionell gränssättning och effektiv konflikthantering.

  • Vi arbetar med barnets egna svårigheter genom samtal och stöd, färdighetsträning, förändringar i miljö och bemötande som ger förutsättningar för barnet att välja positiva beteenden istället för problembeteenden.

  • Vi arbetar med professionella och privata nätverk kring barnet och familjen för att förstärka skyddsfaktorer i miljön.

  • Vi har ett aktivt samarbete med andra aktörer runt familjen för att få en fungerande skolgång.

Kontakten med familjen kan ske flera gånger per vecka, i olika konstellationer i fysiska- eller telefonmöten. För oss är samarbetet med andra aktörer som har kontakt med familjen mycket viktigt.

Kontaktuppgifter

Om Psykiatripartners

Psykiatripartners har stor erfarenhet av vård och behandling inom barn och vuxenpsykiatri. På vår BUP-mottagning i Falun jobbar erfaren vårdpersonal, så som psykologer, socionomer, läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. 

På uppdrag av kommunerna Falun, Hedemora och Ludvika öppnar vi en öppenvårdsmottagning för barn- och familj på samma adress.