Neuropsykiatri

Behandling inom neuropsykiatri

Vi har mottagningar i regionerna Jönköping och Skåne som erbjuder neuropsykiatrisk vård. Vi utför bedömningar, utredningar samt behandlingar som baseras på evidensbaserade medicinska och forskningsnära insatser som följer både nationella och regionala riktlinjer. 

hero_vag_undersida_psykiatri
far_dotter-1

Vårt vårderbjudande

Region Jönköping

På vår mottagning i Jönköping gör vi neuropsykiatriska utredningar på vuxna, barn och ungdomar på uppdrag av Region Jönköping.

Om du är vuxen har du möjlighet att via egenremiss söka vård hos oss om du bor i följande län:

 • Östergötland
 • Jönköpings Län
 • Kronoberg
 • Kalmar Län
 • Blekinge
 • Skåne
 • Halland
 • Värmland
 • Jämtland
 • Härjedalen
 • Västerbotten

Vuxna patienter från övriga län behöver ha en remiss från en psykiatrisk klinik i din ort.

Så fungerar en utredning hos oss
En utredning innebär att du får träffa specialistläkare i psykiatri samt psykolog för samtal och testning. Utredningen sker i Jönköping.

2personer

Vårt vårderbjudande

Region Skåne

På vår mottagning i Malmö erbjuder vi både neuropsykiatrisk utredning och behandling för barn, unga och vuxna. Vi tar emot egenremisser och remisser från vårgivare i hela region Skåne.

Så jobbar vi
På vår mottagning jobbar vi integrerat med utredning och bahandling av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Vi är ett multiprofessionellt team som besår av erfarna psykologer, läkare, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som erbjuder patienter en kombination av fysiska och digitala möten efter patientens behov.

Att tänka på innan du kommer till oss första gången

Inför ditt första besök hos oss har vi sammanställt information som kan vara värdefullt för dig att ta del av innan. För att ut det mesta möjliga av besöket är det bra om du läser igenom nedan.

Vårdcentral

Tänk på att ha sökt vård hos vårdcentral innan. Det är viktigt att ta prover och prata med en läkare för att utesluta andra sjukdomar innan vi kan se över din remiss. 

Remiss

Som patient kan du ringa vår rådgivningstelefon och göra en egenremiss, du hittar information under respektive klinik. Det går också bra att få en remiss till oss ifrån din Vårdcentral eller annan vårdgivare. 

Bedömning

Vårt remissteam träffas varje vecka för bedömning av inkomna ärenden. Därefter lämnar vi besked i form av kallelse till Dig eller remissvar till den som skickat remissen.

Kom i tid

Planera din tid innan genom att exempelvis ta reda vart närmaste parkeringsplats finns.

Välkommen med en egenremiss

En egenremiss, även kallad egen vårdbegäran, innebär att du själv söker vård genom att skicka in en remiss till någon av våra mottagningar.