Samtalsterapi

Specialistpsykiatrisk samtalsbehandling

På våra mottagningar i Linköping och Norrköping erbjuder vi specialistpsykiatrisk samtalsbehandling vilket är en typ av psykoterapi. 

Som patient kan du enbart få tid hos oss genom en remiss från en läkare eller psykolog på en öppenvårdsmottagning inom specialistpsykiatrin. Det innebär att du inte kan skicka en egenremiss till oss.

Som vårdgivare är du välkommen att skicka remiss via post till våra mottagningar. 

samtal_mobil

Aktuell väntetid hos våra behandlare


  • Ann-Sofie Jönsson (Linköping) väntetid 3 månader.

  • Anton Bergh (Linköping) väntetid 3 månader.

  • Camilla Ehnar (Linköping och Mjölby) väntetid 2 månader.

  • Erik Airola Von Scherling (Linköping) väntetid 3 månader.

  • Gisela Wisung (Linköping) väntetid 4 månader.

  • Gustav Arnstedt (Norrköping) väntetid 3 månader.

  • Karin Löfstrand (Linköping) väntetid mindre än 1 månad.

  • Susanne Lewenhaupt (Norrköping och Linköping) väntetid 5 månader.

Lär känna våra behandlare

Ann-Sofie Jönsson

Min kompetens innefattar individualbehandling av barn, ungdomar och vuxna, där vanliga svårigheter jag har mött är exempelvis depression, stress, ångest och ätstörningar. I mitt arbete med enskilda patienter så drivs jag av att kunna göra skillnad och få vara med på resan mot att förbättra en persons psykiska hälsa. Inom mina intresseområden faller även verksamhetshandledning, där jag som handledare kan handleda andra professioner men även arbetsgrupper, vilket jag finner berikande då dessa många gånger går att utveckla i en positiv inriktning.

Arbetsmiljön är viktig då de flesta personer tillbringar en stor del av sin tid där, vilket gör att sund sådan påverkar en persons hälsa på ett positivt sätt. Jag är också utbildad handledare och har tidigare handlett och arbetat konsultativt inom skolans värld, vilket jag fann väldigt intressant. Det som är min gemensamma drivkraft inom mina intresseområden är vikten av att skapa hopp och att det alltid går att göra förändringar, små som stora som på sikt kan vara avgörande i den enskilda personens önskan om en annan tillvaro.

Anton Bergh

Leg. Psykolog, utbildad i KBT (Kognitiv beteendeterapi). Har varit verksam på Psykiatripartners sedan 2019. Arbetat med behandling inom främst vuxenpsykiatrin men även barn- och ungdomsverksamhet. Erfarenhet av behandling för depression/nedstämdhet såväl som olika ångestsyndrom däribland social fobi, PTSD, generaliserad ångest, tvångssyndrom, paniksyndrom samt specifika fobier. Har under senaste året arbetat allt mer med stressrelaterad problematik som sömnsvårigheter och utmattningsproblematik. Utöver behandling även arbetat med föreläsning och utredningar av neuropsykiatriska funktionsnedsättning samt personlighetsproblematik.

Camilla Ehnar

Leg. Psykolog. Arbetat på Psykiatripartners sedan 2019. Utbildad i KBT. Har arbetat med vuxna både i grupp och individuellt med behandling av bl. a depression/nedstämdhet och oro samt diverse ångestproblematik. Utöver arbetat med utredning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Erik Airola Von Scherling

Legitimerad psykolog sedan 2008. Certifierad i Unified Protocol (UP; transdiagnostisk KBT), jobbar även utifrån Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Prolonged Exposure (PE) och Compassionfokuserad terapi (CFT). Tidigare erfarenhet av BUP och psykiatri, samt primärvård genom psykolog-app. 

Gedigen erfarenhet av att jobba med olika ångesttillstånd, jobbat särdeles mycket med trauma. Jobbar gärna med skam och självkritik. Kontakten kan bl a innehålla att: tillsammans ringa in det som hindrar dig från att nå det som är viktigt i livet. Träna medveten närvaro, ökad förståelse, och öppenhet kring känslotillstånd. Stärka värderingar, riktning och öka stegen mot självmedkänsla och meningsfullhet. 

Ålder 18 år och uppåt

Gisela Wisung

Leg. Psykolog, utbildad i KBT (Kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt DBT (Dialektisk beteendeterapi). Har varit verksam som klinisk psykolog i drygt 20 år. Har arbetat med behandling av depression/nedstämdhet, ångestproblematik samt emotionell instabilitet i olika sammanhang, såsom BUP, vuxenpsykiatri, vårdcentral samt privat. Arbetar även med handledning och utbildning.

Gustav Arnstedt

Leg. Psykolog sedan 2020, KBT-inriktning. Bred erfarenhet av psykologisk behandling. Kompetens inom bland annat stressrelaterad ohälsa som kriser, PTSD och utmattningssyndrom; ångestbesvär som paniksyndrom, tvångssyndrom, GAD, social ångest; depression; långvarig smärta; komplicerad sorg; relationsproblem. Min terapeutiska grund ligger i Motiverande samtal (MI) samt mindfulnessbaserade terapimetoder som Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Compassionfokuserad terapi (CFT) och Metakognitiv terapi (MCT). För mig är det viktigt med ett medmänskligt bemötande, lyhördhet för vem du är och vad du bär med dig i ryggsäcken, samt skräddarsydd behandling där du lär dig konkreta verktyg för att kunna hjälpa dig själv.

Karin Löfstrand

Leg. psykolog sedan 2007, utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT). Erfarenhet av att arbeta med psykologisk behandling för nedstämdhet/depression, stressrelaterad ohälsa/utmattning, ångestproblematik samt långvarig smärtproblematik. Har också mångårig erfarenhet av att arbeta med både individer, grupper och organisationer inom företagshälsovård, vilket innefattat handledningsuppdrag, ledarskapsutveckling, utbildningsuppdrag och organisationsutveckling. 

Susanne Lewenhaupt

Leg. psykolog, utbildad i KBT Kognitiv beteendeterapi), som jag tillämpat framförallt på psykiatrisk, men även somatisk och idrottspsykologisk, problematik. I första hand har jag arbetat med åldersgruppen 16 år och uppåt. Jag har även haft förmånen att arbeta i forskningsstudier med fokus på internetbehandling. Jag ordnar utbildningar i metoder som går in under KBT-paraplyet och undervisar själv i bl.a. ämnen som social ångest, samtalsmetod och bemötande av suicidnära patienter. Arbetat som psykolog i mer än 20 år.

Våra samtalsmottagningar