Samtalsterapi

Specialistpsykiatrisk samtalsbehandling

På våra mottagningar i Linköping och Norrköping erbjuder vi specialistpsykiatrisk samtalsbehandling vilket är en typ av psykoterapi. 

Som patient kan du enbart få tid hos oss genom en remiss från en läkare eller psykolog på en öppenvårdsmottagning inom specialistpsykiatrin. Det innebär att du inte kan skicka en egenremiss till oss.

Som vårdgivare är du välkommen att skicka remiss via post till våra mottagningar. 

ROlogo-pa uppdrag av RO-morkbla-[RGB]

samtal_mobil

Aktuell väntetid hos våra behandlare


  • Ann-Sofie Jönsson (Linköping) väntetid 6 månader.

  • Anton Bergh (Linköping) väntetid 6 månader.

  • Camilla Ehnar (Linköping) väntetid 6 månader.

  • Gisela Wisung (Linköping) väntetid 6 månader.

  • Gustav Arnstedt (Norrköping) väntetid 9-12 månader.

  • Karin Löfstrand (Linköping) väntetid mer än 6 månader.

  • Susanne Lewenhaupt (Norrköping och Linköping) väntetid 9-12 månader.

Lär känna våra behandlare

Ann-Sofie Jönsson

Leg. psykolog utbildad i KBT samt PDT vid Lunds universitet, som har varit verksam på Psykiatripartners sedan april 2022. Har erfarenhet av individuell behandling av vuxna, barn och ungdomar avseende exempelvis depression/nedstämdhet, utmattning/stressrelaterad problematik, ångest, ätstörningar, tvång, specifika fobier och social fobi. Tidigare arbetsplatser har varit inom barn- och ungdomspsykiatrin, skolans värld samt inom privat verksamhet med terapier, neuropsykiatrisk utredning samt handledning av andra professioner. 
 
I det enskilda patientarbetet drivs jag av att kunna göra skillnad och att få vara med på resan mot ett förbättrat psykiskt mående. Jag brinner även för frågor gällande arbetsmiljö, då detta många gånger är en viktig pusselbit i en persons mående. Det som är min gemensamma drivkraft inom mina intresseområden är vikten av att skapa hopp och att det alltid går att göra förändringar, stora som små, för att förbättra den psykiska hälsan.

Anton Bergh

Leg. Psykolog, utbildad i KBT (Kognitiv beteendeterapi). Har varit verksam på Psykiatripartners sedan 2019. Arbetat med behandling inom främst vuxenpsykiatrin men även barn- och ungdomsverksamhet. Erfarenhet av behandling för depression/nedstämdhet såväl som olika ångestsyndrom däribland social fobi, PTSD, generaliserad ångest, tvångssyndrom, paniksyndrom samt specifika fobier. Har under senaste året arbetat allt mer med stressrelaterad problematik som sömnsvårigheter och utmattningsproblematik. Utöver behandling även arbetat med föreläsning och utredningar av neuropsykiatriska funktionsnedsättning samt personlighetsproblematik.

Camilla Ehnar

Leg. Psykolog. Arbetat på Psykiatripartners sedan 2019. Utbildad i KBT. Har arbetat med vuxna både i grupp och individuellt med behandling av bl. a depression/nedstämdhet och oro samt diverse ångestproblematik. Utöver arbetat med utredning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Gisela Wisung

Leg. Psykolog, utbildad i KBT (Kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt DBT (Dialektisk beteendeterapi). Har varit verksam som klinisk psykolog i drygt 20 år. Har arbetat med behandling av depression/nedstämdhet, ångestproblematik samt emotionell instabilitet i olika sammanhang, såsom BUP, vuxenpsykiatri, vårdcentral samt privat. Arbetar även med handledning och utbildning.

Gustav Arnstedt

Leg. Psykolog sedan 2020, KBT-inriktning. Bred erfarenhet av psykologisk behandling. Kompetens inom bland annat stressrelaterad ohälsa som kriser, PTSD och utmattningssyndrom; ångestbesvär som paniksyndrom, tvångssyndrom, GAD, social ångest; depression; långvarig smärta; komplicerad sorg; relationsproblem. Min terapeutiska grund ligger i Motiverande samtal (MI) samt mindfulnessbaserade terapimetoder som Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Compassionfokuserad terapi (CFT) och Metakognitiv terapi (MCT). För mig är det viktigt med ett medmänskligt bemötande, lyhördhet för vem du är och vad du bär med dig i ryggsäcken, samt skräddarsydd behandling där du lär dig konkreta verktyg för att kunna hjälpa dig själv.

Karin Löfstrand

Leg. psykolog sedan 2007, utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT). Erfarenhet av att arbeta med psykologisk behandling för nedstämdhet/depression, stressrelaterad ohälsa/utmattning, ångestproblematik samt långvarig smärtproblematik. Har också mångårig erfarenhet av att arbeta med både individer, grupper och organisationer inom företagshälsovård, vilket innefattat handledningsuppdrag, ledarskapsutveckling, utbildningsuppdrag och organisationsutveckling. 


Susanne Lewenhaupt

Leg. psykolog, utbildad i KBT Kognitiv beteendeterapi), som jag tillämpat framförallt på psykiatrisk, men även somatisk och idrottspsykologisk problematik. I första hand har jag arbetat med åldersgruppen 16 år och uppåt. Jag har även haft förmånen att arbeta i forskningsstudier med fokus på internetbehandling. Jag ordnar utbildningar i metoder som går in under KBT-paraplyet och undervisar själv i bl.a. ämnen som social ångest, samtalsmetod och bemötande av suicidnära patienter. Arbetat som psykolog i mer än 20 år.

Våra samtalsmottagningar