Utmattning

Behandling vid utmattningssyndrom

Vi erbjuder en specialiserad digital rehabilitering för personer med en allvarligare form av utmattningssyndrom, var de än bor. Vår behandling inkluderar KBT (kognitiv beteendeterapi) och iKBT (internetbaserad kognitiv beteendeterapi).

Första steget är tre bedömningssamtal med syfte att kartlägga om du uppfyller kriterierna för vår behandling. Bedömningssamtalen måste ske fysiskt på en av våra mottagningar i Stockholm, oavsett om din behandling ska vara digital eller inte.

Din utredning och behandling utförs av ett specialiserat och multiprofessionellt team bestående av erfarna läkare, psykologer och fysioterapeuter. 

hero_illustration_undersida_utmattning
doktor_online_mobil

Så fungerar vår digitala behandling

Med vår digitala tjänst Utmattningshjälpen kan vi möta fler med utmattningssyndrom där de befinner sig och därigenom förkorta lidande och utanförskap. Vi tar emot remisser från hela landet.

I bedömningsfasen behöver patienten kunna ta sig till någon av våra mottagningar för ett fysiskt bedömningssamtal. I övrigt sker behandlingen digitalt. 

Under behandlingen får du som patient träffa ett multiprofessionellt team bestående av erfarna läkare, psykologer och fysioterapeuter. Behandlingen sker enligt metoderna KBT (kognitiv beteendeterapi) och iKBT (internetbaserad kognitiv beteendeterapi).  

Så fungerar vår digitala behandling

Digital behandling

icon

Internetbaserad behandling

En psykologisk behandling digitalt med regelbundet psykologstöd via meddelanden och videomöten

1177

Fysioterapeutisk gruppbehandling

Syftet är att hitta en passande nivå av fysisk aktivitet där fysioterapeut guidar i praktiska övningar och moment som är av betydelse för behandlingen.

videolänk

Regelbundna videomöten

Ditt behandlande team stöttar dig i hela sjukskrivningsprocessen med läkar- och psykologmöten. Om du är anställd genomförs ett planeringsmöte tillsammans med din arbetsgivare för en hållbar arbetsåtergång.

Misstänker du utmattning?

Känner du att du själv, eller någon i din närhet, kan vara på gränsen till utmattning? Gör i så fall vårt självtest. Det är anonymt och utan kostnad.

1. startsida-hero-bakgrund_faglar med vagen

Det finns vägar ut ur utmattning

Vi arbetar sedan över 20 år med utmattning, och har hjälpt tusentals individer framåt, till ett fungerande vardagsliv. Vi vet vad rätt insatser kan bidra med, och hos oss erbjuds du behandling av ett multiprofessionellt team med läkare, psykolog och fysioterapeut som guidar dig genom en högspecialiserad behandling.

Om du bor utanför Stockholm kan också söka rehabilitering för utmattningssyndrom på specialistnivå via Utmattningshjälpen. Vi möter dig där du är. 

FAQ

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om utmattning och behandling.

Hur vet jag om jag är utmattad?

Alla människor upplever stress och trötthet ibland. Att vara stressad och trött efter en jobbig arbetsvecka, tentamensperiod eller förkylning i familjen kan förmodligen många känna igen sig i. Det är i sig i regel inget problem med tillfälliga belastningar. När belastningarna och stressen däremot blir långvarig och det inte finns möjlighet till återhämtning kan stressreaktioner och utmattningssymptom utvecklas. Då är det vanligt att kroppen börjar signalera detta i form av både psykiska och kroppsliga symtom. På utmattning.se kan du göra ett självtest för att få mer information om dina besvär är av sådan karaktär och grad att du skulle kunna vara utmattad.

Tecken på utmattning

Symtom på utmattning varierar mellan olika individer men det finns några symtom som är vanliga. Det som framförallt karaktäriserar utmattning är trötthet som inte går över av att vila på samma sätt som tidigare. Uthålligheten är kortare och man blir betydligt tröttare av mindre aktiviteter. Många beskriver att de blir väldigt känsliga för krav, såsom att ha en uppgift eller några tider att passa. Det är även vanligt att sömnen är störd och att man har svårt att somna på kvällen eller vaknar under natten. Andra vanliga symptom är svårigheter med koncentration och minne, känslomässiga symptom som ökad irritation, oro och nedstämdhet, kroppsliga symptom som spänningar, värk och smärta samt ökad känslighet för sinnesintryck som ljud och ljus är också vanliga symptom.

Vart kan jag vända mig för hjälp?

Om du besväras av utmattningssymtom så finns det flera sätt att gå till väga för att få stöd och behandling. Du är varmt välkommen att söka behandling hos oss med en egenremiss via 1177 e-tjänster. Via egenremissen kan du både söka till vår digitala behandling och vår gruppbehandling på plats i Stockholm. Du kan även kontakta din vårdcentral för vidare stöd och/eller remiss till PBM.
Efter att vi har tagit emot din remiss så kommer vi att kontakta dig och kalla dig till en bedömning inför eventuell behandling. Bedömningen består av tre möten där du enskilt får träffa en psykolog, fysioterapeut och läkare. Efter bedömningen gör teamet en bedömning om du skulle vara hjälpt av behandlingen som vi erbjuder. I samband med mötena kommer du även att få mer information om behandlingen så att du kan ta ställning om du tror att behandlingen skulle vara hjälpsam för dig. Delar av bedömningen sker på någon av våra mottagningar, men själva behandlingen ges helt digitalt.

Hur ser upplägget för digital behandling ut?

Behandlingen är helt digital och du får tillgång till den efter genomförd bedömning. Grunden i behandlingen är korta digitala videoföreläsningar där du i din egen takt går igenom behandlingens olika komponenter.
Varje del i behandlingen avslutas med olika uppgifter som du gör mellan föreläsningarna. Du skickar in dina uppgifter och frågor till ditt team och får sedan återkoppling på dessa. Allt detta görs i en krypterad och säker behandlingsplattform. I behandlingsplattformen finns också möjlighet att skriva meddelanden och få svar från ditt team.

Parallellt med behandlingen så har du individuella videosamtal med psykolog, läkare och fysioterapeut samt med hela teamet för att stämma av hur det går med din behandling.

Du kommer även att delta på en fysioterapeutisk gruppbehandling med syfte att kunna anpassa din fysiska förmåga och aktivitet utifrån att orken varierar från dag till dag. Fysioterapeuten guidar också i praktiska övningar och moment som är av betydelse för behandlingen.
Om du är anställd så kommer vi även ha ett möte där din arbetsgivare är med för att göra en hållbar plan för din arbetsåtergång.

Hur fungerar den digitala kommunikationen och närvaron?

Vi har arbetet i många år med att behandla utmattningssyndrom och vi vet att man som patient kan känna sig ensam med såväl sina besvär som med ansvaret att finna lösningen framåt. Under din behandling så har du därför kontinuerlig kontakt med ditt behandlingsteam.

Som patient så kommer du få tillgång till vår behandling via Stöd och Behandling i 1177. I behandlingsplattformen finns det möjlighet att skicka meddelande till ditt team om du har några funderingar eller reflektioner kring behandlingen eller om du vill ha särskilt stöd med någon uppgift. Din behandlande psykolog följer upp ditt arbete och återkopplar till dig via meddelande varje vecka.

Du kommer även att ha regelbundna videosamtal med ditt team för att stämma av hur det går för dig med behandlingen. Med andra ord kommer du ha tät kontakt med ditt team under behandlingen via video och meddelande i behandlingsplattformen.

Använder ni er av läkemedel under rehabiliteringen?

En del personer som börjar behandlingen har redan en pågående läkemedelsbehandling, vissa börjar använda läkemedel under behandlingen, medan andra inte använder läkemedel alls. Under behandlingen har du regelbunden kontakt med din behandlande läkare och kan följa upp din redan pågående läkemedelsbehandling, justera eller påbörja en läkemedelsbehandling vid behov, diskutera effekter och biverkningar och annat. Ibland kan medicinsk hjälp och läkemedelsbehandling vara hjälpsamt för att behandla bland annat sömn, oro, ångest och nedstämdhet. Vilket även är hjälpsamt för återhämtningen från utmattning.

Vad händer efter sjukskrivningens slut?

Det är inte ovanligt att sjukskrivning och arbetsåtergång skapar stress och oro. Under tiden du går i behandling hos oss så kan teamet och din behandlande läkare ta över ansvaret för din sjukskrivning. På så sätt kan vi genomgående följa upp din sjukskrivning och utvärderar hur det fungerar för dig. Under behandlingen har vi även ett möte med dig och din arbetsgivare för att upprätthålla en långsiktig plan för en hållbar arbetsåtergång. Tät uppföljning och planering är en av flera viktiga delar under behandlingen.

Vad kan påverka sjukskrivningstiden?

Det är svårt att förutsäga sjukskrivningslängden och det finns flera faktorer som påverkar. Att göra beteendeförändringar för att identifiera och prioritera saker man mår bra av kan bidra till bättre mående och minskad sjukskrivningstid. Likaså att börja anpassa sitt beteende utifrån ork och energi. Även anpassning och planering på arbetsplatsen kan hjälpa en att komma tillbaka till arbete. Vi tror att det hjälpsamt med en dialog med arbetsgivaren för att göra en plan för arbetsåtergång. Under behandlingen har vi ett möte med dig och din arbetsgivare för att upprätthålla en långsiktig plan för en hållbar arbetsåtergång. Med andra ord finns det flera aspekter som påverkar sjukskrivningsgrad och i vår behandling går vi igenom viktiga delar.

Kan de anhöriga få något stöd från er?

Vi erbjuder en digital anhörigföreläsning där närstående kan få mer information om utmattningssyndrom och rehabilitering.

Vad är viktigt att tänka på rent praktiskt och tekniskt?

Under behandlingen sker all kommunikation med teamet digitalt i smartphone, surfplatta och dator. Appen PBM Online kan med fördel laddas ner för överblick över planerade videomöten. Under videobesöken är det viktigt att du och dina behandlare hör varandra bra och att du känner dig trygg och bekväm. Därför är det viktigt att du befinner dig i en avskild och lugn miljö där du inte riskerar att bli störd eller distraherad av någon eller något. Använd gärna hörlurar för bästa ljudkvalitet.

Vad kan man förvänta sig av behandlingen efter tolv veckor?

Att ta sig ur ett utmattningssyndrom tar tid. Under behandlingen kommer du att få arbeta med beteendeförändringar för att du bättre ska kunna tillgodose dina behov och minska risken för långvarig stress på sikt. Ofta tar det mer än tolv veckor att bli fri från utmattning, men de som genomgått behandling beskriver dels en förbättring och dels att de vet vad de behöver göra för att fortsatt förbättras. I långtidsuppföljning av vår rehabiliteringen ser vi att många fortsätter förbättras efter avslutad behandling. Efter tolv veckors rehabilitering har man fortsatt tillgång till allt behandlingsmaterial i 6 månader för att kunna fortsätta utvecklingen på egen hand.

Hur kan man som läkare i primärvården fortsätta stödja återhämtningen och arbetsåtergången efter avslutad rehab?

Efter avslutad behandling skickar vi ett remissvar till remittenten med sammanfattning av behandlingen och rekommendationer vidare. Patienten kommer också upprätta en vidmakthållandeplan. Stöd på vårdcentral kan innebära att fortsatt planera och följa upp arbetsåtergång, uppföljning av läkemedelsbehandling och påminnelse om beteendeförändringar. Ibland kan rehabiliteringen avslutas med rekommendation om fortsatt psykologisk behandling eller samtalsstöd.