För dig som vårdgivare

Välkommen till Psykiatripartners

vad-ar-kbt-terapi

Vi både utreder och behandlar

Psykiatripartners erbjuder psykiatrisk bedömning, utredning och behandling för barn, ungdomar och vuxna. Vi erbjuder även kvalificerat stöd för organisationsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskapsutveckling.

Vi ger vård både på plats och digitalt. Idag finns vi i 16 städer i 7 regioner: Dalarna, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Uppsala, Västra Götaland och Östergötland.

Så jobbar vi

Hos oss möts patienter och närstående av en välkomnande och trygg miljö som gör att de kan känna sig viktiga och värdefulla.

Vi arbetar med KBT

Vår terapeutiska verksamhet är baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT).  Hos oss arbetar flera professioner tillsammans – bland annat sjuksköterskor, läkare och psykologer. Alla som arbetar med psykologisk och psykoterapeutisk behandling hos oss har KBT-kompetens.

Alla våra metoder är evidensbaserade

Vi följer nationella och regionala riktlinjer för den vård vi ger.

Vi samarbetar med andra samhällsfunktioner

Vi arbetar med till exempel elevhälsan, primärvården, socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Remisser

Från vårdgivare

Alla vårdgivare kan skicka remisser till oss

Vi får ofta remisser från vårdcentraler, elevhälsan och socialtjänsten. Som vårdgivare skickar du remissen till den mottagning som du vill remittera till. Remissen skickas via brev till den mottagning du vill remittera till. 

Från privatpersoner

Vi tar även emot egenremisser

Som privatperson kan du skicka en egenremiss till oss via 1177.se eller genom att skicka en fysisk remissblankett via post. Detta kallas även för att göra en egen vårdbegäran.