Välkommen till våra mottagningar i Östergötland

online_terapi-1-1

Till dig som redan behandlas hos oss

Behandling via videolänk

Om du redan är patient hos oss kan du i vissa fall behandling via videolänk. Om du kommit överens med din behandlare eller fått meddelande om att ditt besök ska ske via videolänk kan du klicka här för att komma vidare.   

Så gör du för att välja oss som vårdaktör

vara olika behandlingssatt_1177

Steg 1

Välj remissväg till oss

För vuxna: Egenremiss digitalt via 1177 e-tjänster eller genom att fylla i och skicka in en pappersblankett. Det går också bra att få en remiss till oss ifrån din vårdcentral eller annan vårdgivare.

För barn och ungdomar hänvisar vi till Region Östergötlands - En väg in: 

https://www.1177.se/Ostergotland/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/en-vag-in-for-barn-och-ungdomars-psykiska-halsa-i-ostergotland/

vara olika behandlingssatt_via 1177

Steg 2

Bedömning

Vårt remissteam träffas varje vecka för bedömning av inkomna ärenden. Därefter lämnar vi besked i form av kallelse till dig eller remissvar till den som skickat remissen. 

vara olika behandlingssatt_las mer om vara mottagningar

Steg 3

Vårdplanering

Du kommer initialt att träffa personal som med dig går igenom vilken typ av problem som föreligger. Därefter tar vi tillsammans ställning till vilken behandling som kan bli aktuell. 

Våra besöksadresser i Östergötland

Våra olika kontaktvägar

Group

Digitalt via 1177

Du kan skicka in egenremiss till oss via 1177. Där kan du även av- och omboka tid, beställa journalkopia, förnya recept och komma i kontakt med oss på ett säkert sätt. 

 

 

 

Group3

Telefon och mejl

För allmänna frågor kring vår mottagning kontakta oss via mejl. För rådgivning, recept eller frågor kring behandling ber vi er istället ringa oss på telefonnumret nedan, detta för att säkerställa sekretess i den utsträckning vi är ålagda. 

 

 

ditt-besok-hos-oss

Inför ditt besök hos oss

Ta med legitimation
Tänk på att ta med giltig legitimation eller LMA-kort till besöket.

Kostnad per besök
Besöken är avgiftsbelagda enligt avtal med Region Östergötland.
Ett besök på mottagningen eller hembesök kostar 200 kr.

Avbokning och uteblivet besök
Det är viktigt att avboka besök i god tid, uteblivet besök kostar 200 kr och kommer att debiteras. Frikort gäller inte vid uteblivna besök.
 

synpunkter

Synpunkter

Om du som patient eller anhörig har synpunkter eller klagomål på hur vården bedrivs på våra mottagningar i region Östergötland bör du i första hand ta upp detta med din läkare/behandlare på mottagningen.  Du kan även vända dig till vår verksamhetschef Anna Änges eller till 1177.se Vårdguidens e-tjänster “Synpunkter och klagomål” via denna länk. 

Du kan också vända dig till Patientnämnden i Region Östergötland på telefon 010 10 30 00 alternativt patientnamnden@regionostergotland.se 

Om du har klagomål på mottagningens utformning (kaffe, toaletter, underhåll osv) kan du maila oss på vuxen@psykiatripartners.se