Välkommen till våra mottagningar i Skåne

vuxenmottagningen-ostergotland-psykiatripartners

Om mottagningarna

Varmt välkommen till våra mottagningar i Skåne!

I Malmö har vi en länsövergripande mottagning för utredning och behandling av neuropsykiatriska funktionshinder, så kallad NP/NDD. Hit kan ni söka er både som barn och vuxen.

I Hässleholm har vi en allmänpsykiatrisk mottagning för vuxna.

Vår terapeutiska verksamhet är KBT-baserad, vilket innebär att alla som arbetar med psykologisk och psykoterapeutisk behandling på Psykiatripartners har KBT-kompetens.

Vården sker enligt avtal med Region Skåne, det betyder att samma villkor gäller som i den offentliga vården, du kan som medborgare välja din vård hos oss var du än bor. Du kan söka till oss antingen genom egenremiss eller genom en remiss från din vårdgivare.

online_terapi

Nyhet

Digitala drop-in-tider till läkare

Nu finns det möjlighet att träffa läkare på digitala drop-in tider i Hässleholm. Drop-in besök sker på vardagar mellan 13:00 och 14:00. Besöket tar max 20 minuter och debiteras som ett vanligt läkarbesök (frikort gäller). En viss väntetid kan förekomma. Du behöver inte höra av dig till mottagningen innan för att boka utan klicka på boka nedan och logga in med din BankID.

Dessa besök lämpas till rådgivning om läkemedel, vissa läkemedeljusteringar eller andra relativt enkla frågor.

Observera att detta är inte avsedd för akut försämringar med till exempel ökade suicidtankar, i dessa fall får du ringa mottagning för att boka ett längre besök eller ta kontakt med din närmaste Psykiatri akutmottagning.

Drop-in tider är endast för patienter som har en pågående kontakt med Psykiatripartners Hässleholm.

online_terapi-1-1

Till dig som redan behandlas hos oss

Digital behandling

Om du redan är patient hos oss kan du i vissa fall behandling via videolänk. Om du kommit överens med din behandlare eller fått meddelande om att ditt besök ska ske digitalt över länk kan du klicka här för att logga in på dina sidor. 

Så gör du för att välja oss som vårdaktör

vara olika behandlingssatt_1177

Steg 1

Välj remissväg till oss

Egenremiss digitalt via 1177 e-tjänster eller genom att fylla i och skicka in en pappersblankett. Det går också bra att få en remiss till oss ifrån din vårdcentral eller annan vårdgivare.

vara olika behandlingssatt_via 1177

Steg 2

Bedömning

Vårt remissteam träffas varje vecka för bedömning av inkomna ärenden. Därefter lämnar vi besked i form av kallelse till dig eller remissvar till den som skickat remissen. 

vara olika behandlingssatt_las mer om vara mottagningar

Steg 3

Vårdplanering

Du kommer initialt att träffa personal som med dig går igenom vilken typ av problem som föreligger. Därefter tar vi tillsammans ställning till vilken behandling som kan bli aktuell. 

Våra besöksadresser i Skåne

Våra olika kontaktvägar

Group

Digitalt via 1177

Du kan skicka in egenremiss till oss via 1177. Där kan du även av- och omboka tid, beställa journalkopia, förnya recept och komma i kontakt med oss på ett säkert sätt. 

 

 

 

Group_2

Posta blankett

Vi ser helst att du skickar in egen remiss via 1177 men du kan även ladda ner denna pappersblankett och fysiskt posta den till vår adress nedan. Efter vårt remissteam har bedömt remissen återkommer vi till dig via telefon eller brev. 

 

 

Group3

Telefon och mejl

För allmänna frågor kring våra mottagningar kontakta oss via mottagningens mejl. För rådgivning, recept eller frågor kring behandling ber vi er istället ringa oss på telefon 010 182 14 40, detta för att säkerställa sekretess i den utsträckning vi är ålagda. 

 

 

ditt-besok-hos-oss

Inför ditt besök hos oss

Ta med legitimation
Tänk på att ta med giltig legitimation eller LMA-kort till besöket.

Kostnad per besök
Besöken är avgiftsbelagda enligt avtal med Regionen. Läs mer om regionens aktuella patientavgifter på 1177.se

Det är viktigt att avboka besök i god tid, uteblivet besök debiteras enligt Region Skånes patientavgifter och kommer att debiteras. Frikort gäller inte vid uteblivna besök. 

synpunkter

Synpunkter

Om du som patient eller anhörig har synpunkter eller klagomål på hur vården bedrivs på Vuxenmottagningen bör du i första hand ta upp detta med din läkare/behandlare på mottagningen.

Du kan även vända dig till vår verksamhetschef Mikael Frid på mikael.frid@psykiatripartners.se alternativt använda 1177.se Vårdguidens e-tjänster, Synpunkter och klagomål.

Du kan också vända dig till Patientnämnden i Region Skåne på telefon 0770-11 00 10 alternativt på mail till patientnamndenskane@skane.se

Om du har klagomål på mottagningens utformning (kaffe, toaletter, underhåll osv) kan du maila oss på:
Malmö - malmo@psykiatripartners.se
Hässleholm - hassleholm@psykiatripartners.se